پتروپم

عنوان
پتروپم
شاخه موضوعی
گرایش موضوعی
اولین نشریه تخصصی مدیریت داراییهای فیزیکی صنعت نفت
صنایع مرتبط
صاحب امتیاز
دانشگاه صنعت نفت
مدیر مسئول
دکتر مهدی میر رکنی
سردبیر
دکتر سیامک برادران
{:۲۹۷}
فصلنامه
شابک (ISBN)
وب‌سایت
توضیحات
کد شناسه
J5277543
۱۳۹۷-۱۲-۲۵ ۱۲:۱۵:۱۸ +۰۰:۰۰