آشنایی با اینترنت اشیاء و بلاکچین در مدیریت دارایی های فیزیکی و نت

عنوان
آشنایی با اینترنت اشیاء و بلاکچین در مدیریت دارایی های فیزیکی و نت
گرایش موضوعی
صنایع مرتبط
طراح
مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت وابسته به دانشگاه صنعت نفت
اهداف
مخاطبان
پیش‌نیاز
مدت
۱۶ ساعت
نحوه اجرا
حضوری
فضای آموزشی
روش تدریس
تئوری, عملی
منابع آموزشی
کتاب, جزوه, نرم‌افزار چندرسانه‌ای
شرایط مدرس
روش ارزیابی
توضیحات
زمان برگزاری: بهار ۹۸
محتوای آموزشی

کد شناسه
T6809194
۱۳۹۷-۱۲-۱۵ ۱۵:۰۰:۳۹ +۰۰:۰۰