نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

عنوان
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
گرایش موضوعی
صنایع مرتبط
طراح
مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت وابسته به دانشگاه صنعت نفت
اهداف
مخاطبان
پیش‌نیاز
مدت
۱۶ ساعت
نحوه اجرا
حضوری
فضای آموزشی
روش تدریس
منابع آموزشی
کتاب, جزوه, نرم‌افزار چندرسانه‌ای
شرایط مدرس
روش ارزیابی
توضیحات
زمان برگزاری بهار ۹۸
محتوای آموزشی

کد شناسه
T9000922
۱۳۹۷-۱۲-۱۵ ۱۵:۰۴:۰۳ +۰۰:۰۰