تربیت ارزیاب مدیریت دارایی های فیزیکی

عنوان
تربیت ارزیاب مدیریت دارایی های فیزیکی
گرایش موضوعی
صنایع مرتبط
طراح
مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت وابسته به دانشگاه صنعت نفت
اهداف
مخاطبان
پیش‌نیاز
مدت
۱۶ ساعت
نحوه اجرا
حضوری
فضای آموزشی
کلاس
روش تدریس
منابع آموزشی
کتاب, جزوه, نرم‌افزار چندرسانه‌ای
شرایط مدرس
روش ارزیابی
توضیحات
زمان برگزاری بهار ۱۳۹۸
محتوای آموزشی

کد شناسه
T5034350
۱۳۹۷-۱۲-۱۵ ۱۵:۰۲:۵۵ +۰۰:۰۰