مدیریت دارایی های فیزیکی برای مدیران

عنوان
مدیریت دارایی های فیزیکی برای مدیران
گرایش موضوعی
صنایع مرتبط
طراح
مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت وابسته به دانشگاه صنعت نفت
اهداف
مخاطبان
پیش‌نیاز
مدت
۱۶ ساعت
نحوه اجرا
حضوری
فضای آموزشی
کلاس
روش تدریس
تئوری
منابع آموزشی
کتاب, جزوه, نرم‌افزار چندرسانه‌ای
شرایط مدرس
روش ارزیابی
توضیحات
محتوای آموزشی

کد شناسه
T6343093
۱۳۹۷-۱۲-۱۵ ۱۵:۰۲:۱۹ +۰۰:۰۰