آشنائی با مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت

آشنائی با مدیریت دارائی‌های فیزیکی صنعت نفت۱۳۹۷-۹-۲۴ ۱۶:۴۹:۲۶ +۰۰:۰۰